Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu..pdf
ZIP2. SIWZ.zip
PDF3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDF4. Zmiana 1.pdf
PDF5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia..pdf
PDF6. Zmiana 2.pdf
XLS7. 12 Załacznik nr 1.10 Formularz cenowy- Część 9 (pakiet 7).xls
PDF8. Informacja z otwarcia ofert..pdf
PDF9.Inf. o wyborze najlorzystniejszych ofert w części 1-6, 8-10 i 12-17, unieważnienie części 7 i 11..pdf
PDF10. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia..pdf

Wersja XML