Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1111 O na odcinku DK 42 – skrzyżowanie z DP 1197 O w m. Wielołęka.

PDFOgłoszenie o zamówienieu - Modernizacja drogi powiatowej w m. Wielołęka.pdf
ZIPSIWZ + załaczniki od 1 do 3.zip
ZIPZałaczniki od 4 do 5.zip
ZIPZałącznik nr 6 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna.zip

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - Modernizacja drogi powiatowej w m. Wielołęka.pdf

PDFZmiana 1 - Modernizacja drogi powiatowej w m. Wielołęka.pdf

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia II - Modernizacja drogi powiatowej w m. Wielołęka.pdf

PDFZmiana 2 - Modernizacja drogi powiatowej w m. Wielołęka.pdf

PDFInformacja z otwarcia ofert - Modernizacja drogi powiatowej w m. Wielołęka.pdf

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Modernizacja drogi powiatowej w m. Wielołęka.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Modernizacja drogi Krasowice.pdf
 

Wersja XML