Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach projektu: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” – dostawa 36 laptopów z oprogramowaniem.

1. PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

2. ZIPSIWZ.zip

3. PDFInformacja z otwarcia ofert - Dostawa laptopów.pdf

4. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofert - Dostawa laptopów.pdf

5. PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa laptopów.pdf
 

Wersja XML