Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Druki do pobrania

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu

Adresy elektronicznych skrzynek podawczych urzędu:
/icg9251rpb/SkrytkaESP

/icg9251rpb/skrytka

UWAGA!!!
Aby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu
należy bezwzględnie ustalić termin wizyty drogą telefoniczną - tel 077 4103-695

PRAWO JAZDY

   PDFwniosek - prawo jazdy.pdf
   PDFoświadczenie - prawo jazdy.pdf
   PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie szkolenia.pdf
   PDFoświadczenie o wyrażeniu zgody na uzyskanie prawa jazda.pdf
   PDFwniosek o wydanie-przedłużenie ważności zezwolenia na kier. pojazdem uprzywilejowanym.pdf
   PDFpełnomocnictwo.pdf
  

REJESTRACJA POJAZDU I INNE CZYNNOŚCI

1. Rejestracja/przerejestrowanie używanego pojazdu
    PDFwniosek o rejestrację.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf

2. Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy
    PDFwniosek o rejestrację.pdf
    PDFoświadczenie dot. rejestracji warunkowej pojazdu.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf

3. Rejestracja nowego pojazdu
    PDFwniosek o rejestrację.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf

4. Zawiadomienie o nabyciu/zbyciu pojazdu
    PDFwniosek - zawiadomienie o zbyciu i nabyciu pojazdu.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf
    PDFtermin rejestracji pojazdu wydłużony do 180 dni dla umów zawartych do 31.12.2020 r.pdf

5. Wydanie dodatkowej (trzeciej) tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie dot działania za zgodą większości współwłaścicieli.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

6. Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wymiana wtórnika dowodu rejestracyjnego
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestarcyjnego.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

7. Wydanie wtórnika karty pojazdu
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

8. Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej (na szybę)
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

9. Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej w związku z jej utratą lub zniszczeniem
    PDFwniosek - inne czynności.pdf
    PDFoświadczenie dot. utraty tablic i dowodu rejestarcyjnego.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf
    PDFoświadczenie dot działania za zgodą większości współwłaścicieli.pdf

10. Wydanie wtórnika znaków legalizacyjnych
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFoświadczenie.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

11. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

12. Dokonanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym (hak, L, VAT, Taxi)
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFoświadczenie.pdf

13. Dopisanie lub wykreślenie współwłaściciela w dowodzie rejestracyjnym
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

14. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym / karcie pojazdu
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFoświadczenie.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

15. Wydanie zgody na nadanie numeru nadwozia/podwozia lub ramy
     PDFwniosek o nadanie cechy identyfikacyjnej pojazdu.pdf
     PDFoświadczenie.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

16. Wydanie zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej
     PDFwniosek o wydanie tabliczki znamionowej zastępczej.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

17. Wyrejestrowanie pojazdu
     PDFwniosek o wyrejestrowanie pojazdu.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

18. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu
     PDFwniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

19. Dokonanie lub wykreślenie wpisu o zastawie rejestrowym
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

20. Zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych technicznych w zarejestrowanym pojeździe
     PDFzawiadomienie - zgłoszenie zmian konstrukcyjnych lub danych.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

21. Czasowa rejestracja pojazdu
     PDFwniosek o rejestrację.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

22. Rejestracja pojazdu zabytkowego
     PDFwniosek o rejestrację.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

23. Odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego
     PDFwniosek - inne czynności.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf

 

OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW
   
  PDFwniosek o wpis do rejestru przeds. prowadzących OSK.pdf
     PDFzgłoszenie zmiany danych wpisanych do rejestru przed. prowadzących OSK.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf
    

INSTRUKTORZY I WYKŁADOWCY

1. Wpisanie instruktora do ewidencji instruktorów
   
PDFwniosek o wpis do ewidencji.pdf
    PDFwniosek o wydanie- przedłużenie legitymacji instruktora.pdf
    PDFoświadczenie dla instruktorów.pdf
    PDFinformacja o zaistnialych zmianach.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

2. Wpisanie wykładowców do ewidencji wykładowców
   
PDFwniosek o wpis do ewidencji.pdf
    PDFoświadczenie dla wykładowców.pdf
    PDFinformacja o zaistnialych zmianach.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf


TRANSPORT

1. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym
    PDFwniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf
    PDFzałącznik - wykaz pojazdów.pdf
    PDFoświadczenie o niekaralności.pdf

2. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.
  
PDFwniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf
   PDFzałącznik - wykaz pojazdów.pdf
   PDFoświadczenie o niekaralności.pdf

3. Licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy
   PDFwniosek o udzielenie licencji na wykonanie transportu drog. w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.pdf
   PDFoświadczenie o niekaralności.pdf

4. Zaświadczenie na krajowe przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy 
    PDFWniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.pdf
    PDFoświadczenie.pdf
    PDFzałącznik - wykaz pojazdów.pdf

5. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne osób lub rzeczy - zmiana zaświadczenia
    PDFwniosek o zmianę zaświad. na potrzeby własne.pdf
    PDFzałącznik - wykaz pojazdów.pdf
    PDFOświadczenie.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

6. Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
    PDFwniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

7. Zezwolenie na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
    PDFwniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

8. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
     PDFwniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.pdf
     PDFZałącznik - Wykaz pojazdów.pdf
     PDFoświadczenia.pdf
     PDFpełnomocnictwo.pdf
     PDFOświadczenie - Baza ekspolatacyjna.pdf

9. Wydanie dodatkowego wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy 
    PDFwniosek o wydanie dodatkowego wpisu.pdf
    PDFzałącznik - wykaz pojazdów.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

10. Wniosek o wydanie dodatkowego wpisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy / osoby
    PDFwniosek o wydanie dodatkowego wpisu.pdf
    PDFzałącznik - wykaz pojazdów.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

11. Zmiana osoby zarządzającej transportem
    PDFwniosek o zmianę osoby zarządzającej transportem.pdf
    PDFzałaczniki - oświadczenia.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

12. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach powiatowych kategorii I i II
  
  PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. I.pdf
    PDFWniosek o wydanie zezwolenia kat. II-IV.pdf
    PDFpełnomocnictwo.pdf

Wersja XML