Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu medycznego do Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej.

1. PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

2. ZIPSIWZ.zip

3. PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf

4. PDFZmiana 1.pdf

5. PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf

6. PDFInformacja z otwarcia ofert-sprostowanie..pdf

7. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie cześci 3, 4, 5, 6 i 7 oraz unieważnieniu postępowania w zakresie części 1, 2 i 8.pdf

Wersja XML