Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa sprzętu medycznego do przebudowanych i wyremontowanych pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółki Akcyjnej – koncentratory tlenu

 1. PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf
 2. ZIPSIWZ.zip
 3. PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf
 4. PDFZmiana_1 Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy, zmiana terminu wykonania zamówienia, zmiana termin składania i otwarcia ofert.pdf
 5. DOC02 Załącznik nr 1 Formularz oferty po Zmianie_1.doc
 6. DOC06 Załącznik nr 3 Projekt umowy po Zmianie_1.doc
 7. PDFZmiana_2 Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.pdf
 8. PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf
 9. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
 
Wersja XML