Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2020

PETYCJE
L.p. Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

przedmiot petycji/

scan petycji

data złożenia  przewidywany termin załatwienia sprawy  zasięgane opinie Inf.
o sposobie załatwienia wniosku
2 Pani Renata Sutor dot. interesu publicznego w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego  01.06.2020 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak uchwała RPN 
1 Robert Łaniewski Prezes Zarządu Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego  dot. wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - płatności bezgotówkowych   25.02.2020 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  uchwała RPN 
Wersja XML