Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budżet Powiatu Namysłowskiego w 2020 roku

W dniu 13 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego przedstawił Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu Uchwałę nr 38/124/2019 w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z załącznikami oraz uzasadnieniem, celem jej zaopiniowania.

W dniu 13 listopada 2019 roku Zarząd Powiatu Namysłowskiego przedstawił Radzie Powiatu Namysłowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu Uchwałę nr 38/125/2019 w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Namysłowskiego na lata 2020 - 2030, celem jej zaopiniowania.

W dniu 30 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Namysłowskiego Uchwałą nr XIII/103/2019 uchwaliła wieloletnią prognozę finansową powiatu namysłowskiego na lata 2020 - 2030 oraz Uchwałą nr XIII/104/2019 uchwaliła budżet powiatu na 2020 rok.

Dochody budżetu powiatu ustalono na poziomie 53.465.479 zł, natomiast wydatki na poziomie 56.079.293. Deficyt budżetu zaplanowano na poziomie 2.613.814 zł.

 

Dokumenty do pobrania:

Wersja XML