Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne 2020 r.

     
Data publikacji Termin składania ofert Nazwa zamówienia
03.04.2020 r.

15.04.2020 r.

godz. 10:00

Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem do prowadzenia lekcji w modelu zdalnym w ramach projektu ZDALNA SZKOŁA w Powiecie Namysłowskim.
03.04.2020 r.

20.04.2020 r.

godz. 10:00

Remont dróg powiatowych przy użyciu remontera typu PATCHER na terenie powiatu namysłowskiego w ilości 500 ton.
01.04.2020 r.

16.04.2020 r.
godz. 10:00

Dostawy preparatów i sprzętu do żywienia
26.03.2020 r.

07.04.2020r.
godz. 10:00

Dostawa serwera z oprogramowaniem

03.03.2020 r.

25.03.2020 r.
godz. 10:00

Przebudowa i remont pomieszczeń Oddziału Wewnętrznego w budynku Namysłowskiego Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna.
02.03.2020 r. 10.03.2020 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług transportu sanitarnego.
1. Część - Transport krwi i preparatów krwiopochodnych.
2. Część - Transport personelu medycznego w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

26.02.2020 r.

05.03.2020 r.
godz. 10:00

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
12.02.2020 r. 20.02.2020 r.
godz. 10:00
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
10.02.2020 r.

21.02.2020 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług pralniczych
16.01.2020 r. 31.01.2020 r.
godz. 10:00
Dostawy leków różnych - 18 części.
14.01.2020 r. 23.01.2020 r.
godz. 10:00
Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
02.01.2020 r.

17.01.2020 r.
godz. 10:00

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.

Wersja XML