Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zamówienia publiczne 2020 r.

Data publikacji Termin składania ofert Nazwa zamówienia
12.02.2020 r. 20.02.2020 r.
godz. 10:00
Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych wytworzonych przez Zamawiającego.
10.02.2020 r.

21.02.2020 r.
godz. 10:00

Świadczenie usług pralniczych
16.01.2020 r. 31.01.2020 r.
godz. 10:00
Dostawy leków różnych - 18 części.
14.01.2020 r. 23.01.2020 r.
godz. 10:00
Wycinka drzew, podkrzesanie, usunięcie posuszu z wysięgnika, nasadzenia w miejsce wyciętych drzew oraz redukcja pni.
02.01.2020 r.

17.01.2020 r.
godz. 10:00

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2020-2022.

Wersja XML