Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922
Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Namysłowie - 95 8890 0001 0026 5917 2000 0009

e- mail:

Usługa WMS: 
http://185.179.59.205/cgi-bin/namyslow?

Obsługa klienta: stanowisko VII, hol parter

 

Usługa pobierania danych przestrzennych Web Feature Service (WFS) w zakresie danych, takich jak:

 1. numer księgi wieczystej, który udostępniany będzie w portalu ZSIN; 4. dane opisowe dotyczące budynków,
  w szczególności:
 2. identyfikator budynku,
 3. funkcja,
 4. rodzaj budynku - według Klasyfikacji Środków Trwałych.

dostępna jest pod adresem: https://services.gugik.gov.pl/cgi-bin/1606

Jednym ze sposobów pobierania danych z usługi WFS jest wykorzystanie darmowego oprogramowania QGIS.

Instrukcja pobierania działek i budynków z usługi WFS za pomocą aplikacji QGIS.Pracownicy wydziału:

Geodeta Powiatowy
,
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Władysław Żółtaniecki
tel. +48 77/4103 695 wew. 130
pokój nr 6, parter
e-mail:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Adrian Stopa
tel. +48 77/4103 695 wew. 154
pokój nr 10, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków 
Ewa Czarnecka
tel. +48 77/4103 695 wew. 151
pokój nr 10, parter
e-mail:
 

Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
Tomasz Czuczwara
tel. +48 77/4103 695 wew. 151
 pokój nr 10, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Małgorzata Gąsior
tel. +48 77/4103 695 wew. 150
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Agnieszka Przytulska
tel. +4877/4103 695 wew. 150
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Barbara Kula
tel. +48 77/4103 695 wew. 150,
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
Beata Bużowicz
tel. +48 77/4103 695 wew. 155
 pokój nr 11, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
Alrksandra Nowak
tel. +48 77/4103 695 wew. 155
pokój nr 11, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Mariusz Schmidt
tel. +48 77/4103 695 wew. 150
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Podinspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Gracjan Warzyński
tel. +48 77/4103 695 wew. 148
pokój nr 8, parter
e- mail:

 

Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
Alicja Polan
tel. +48 77/4103 695 wew. 155
pokój nr 11, parter
e- mail:

Wersja XML