Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - Informacje ogólne

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Plac Wolności 12 A
46-100 Namysłów
tel. +48 77/4103 695
 fax. +48 77/4103 922
Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Namysłowie - 95 8890 0001 0026 5917 2000 0009

e- mail:
Usługa WMS: 
http://185.179.59.205/cgi-bin/namyslow?

Obsługa klienta: stanowisko VII, hol parter

Pracownicy wydziału:

Geodeta Powiatowy
,
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Władysław Żółtaniecki
tel. +48 77/4103 695 wew. 130
pokój nr 6, parter
e-mail:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Adrian Stopa
tel. +48 77/4103 695 wew. 154
pokój nr 10, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków,
Przewodniczący Powiatowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
Anna Janczyn
tel. +48 77/4103 695 wew. 153
pokój nr 10, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków 
Ewa Czarnecka
tel. +48 77/4103 695 wew. 151
pokój nr 10, parter
e-mail:
 

 

Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
Tomasz Czuczwara
tel. +48 77/4103 695 wew. 151
 pokój nr 10, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Małgorzata Gąsior
tel. +48 77/4103 695 wew. 150
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Agnieszka Przytulska
tel. +4877/4103 695 wew. 150
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Barbara Kula
tel. +48 77/4103 695 wew. 150,
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
Beata Bużowicz
tel. +48 77/4103 695 wew. 155
 pokój nr 11, parter
e-mail:

 

Podinspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
Marta Gazdecka
tel. +48 77/4103 695 wew. 155
pokój nr 11, parter
e-mail:

 

Inspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Mariusz Schmidt
tel. +48 77/4103 695 wew. 150
pokój nr 9, parter
e-mail:

 

Podinspektor ds. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji
Gracjan Warzyński
tel. +48 77/4103 695 wew. 148
pokój nr 8, parter
e- mail:

 

Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
Alicja Polan
tel. +48 77/4103 695 wew. 155
pokój nr 11, parter
e- mail:

Wersja XML