Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów

PDFZawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek do celów ewidencji gruntów.pdf

Wersja XML