Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

O G Ł A S Z A

I (pierwszy) publiczny przetarg ustny nieograniczony na  dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie

 1. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa kompleksu dwóch działek rolnych położonych w miejscowości Namysłów, gmina Namysłów, obręb Namysłów. Działki o nr ewid.: 437/319 i 437/358 k. m. 12, KW OP1U/00050357/2, powierzchnia łączna – 15,0000 ha.

W skład działki nr 437/319 wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIIIb o pow. 8,1352 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 0,3515 ha.

W skład działki nr 437/358 wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIIIb o pow. 6,5133 ha.

Działki stanowią grunty orne uprawiane rolniczo. Nieruchomości mają urządzoną księgę wieczystą (bez obciążeń) prowadzoną przez Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Kluczborku. Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami. Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów działki oznaczone są symbolem C.2R – przeznaczenie podstawowe ­ teren rolniczy.
Nieruchomości będą wydzierżawione na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej

 1. Nieruchomości będą wydzierżawione na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej, począwszy od 01.09.2019 r.  Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.
 2. Cena wywoławcza 22.500,00 zł
 3. Przetarg odbędzie się w dniu 23.08.2019 r. w dużej sali narad siedziby Starostwa Powiatowego w Namysłowie przy Placu Wolności 12A, początek przetargu o godzinie 11:00.
 4. Wadium wynosi 3.000,00 zł.
 5. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl w zakładce Nieruchomości
 6. Informacji o przetargu udziela Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu Starostwa Powiatowego w Namysłowie, pokój nr 210, tel. 77 410 36 95 wew. 209, 211.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Wersja XML