Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości - położonych w Namysłowie przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów

INFORMACJA

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 15.07.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie oraz na stronie internetowej www.namyslow.pl, na okres 21 dni w terminie od 15.07.2019 r. do 05.08.2019 r.,  zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów,

położonych w obrębie ewidencyjnym miasta Namysłów oznaczonych numerami działek: 437/321, 437/322, 437/323, 437/324 i 437/327 - k.m. 12, stanowiących własność Powiatu Namysłowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1U/00050357/2.

W terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 26.08.2019 r. przyjmowane będą wnioski od osób wymienionych w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami), którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości. Osoby te mogą składać wnioski o nabycie tych nieruchomości w siedzibie Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Wersja XML