Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cechowanie drzewa pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Plac Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 14a ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz. U. z 2018r., poz. 2129 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony osobiście (składa się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub w Sekretariacie) lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek oraz oświadczenie

Opłaty:
brak

Zakończenie sprawy:
wydanie Świadectwa legalności pozyskania drewna

Inne istotne informacje (uwagi):
odbiór Świadectwa legalności pozyskania drewna osobiście lub przesłanie pocztą

 

PDFZgłoszenie do wycinki - druk.pdf

PDFOświadczenie Lasy - druk.pdf

 

 

 

Wersja XML