Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydawanie zaświadczeń o objęciu nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
Plac Wolności 12 A
pokój nr 4, 5
tel. 77 / 41 03 695 wew. 128, 129

Podstawa prawna:
art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256)

Rozpoczęcie sprawy:
wniosek złożony osobiście (składa się w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub w Sekretariacie) lub przesłany pocztą

Wymagane dokumenty:
wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia

Opłaty:
Opłatę skarbową w kwocie 17 zł należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Namysłowie - nr 89 8890 0001 0000 1124 2000 0001 Bank Spółdzielczy w Namysłowie.
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

Czas załatwienia sprawy:
do 7 dni

Zakończenie sprawy:
wydanie zaświadczenia

Inne istotne informacje (uwagi):
odbiór zaświadczenia osobiście lub przesłanie pocztą

 

PDFWniosek o wydanie zaświadczenia - UPUL_ISL 2021.pdf

 

Wersja XML