• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycje 2019

PETYCJE
L.p. Imie i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję

przedmiot petycji/

scan petycji

data złożenia  przewidywany termin załatwienia sprawy  zasięgane opinie Inf.
o sposobie załatwienia wniosku
10. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
dot. remontu nawierzchni dróg powiatowych nr 1115 O oraz 1116 O w m. Łączany  30.10.2019 r.  zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
9. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
dot. generalnego remontu dróg powiatowych przebiegających przez wieś Miodary, Żaba
i Biestrzykowice
 

 
26.09.2019 r.  zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    
8. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach 
dot. wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych  05.08.2019 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak uchwała RPN 
7. CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy dot. dot. Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów  01.08.2019 r.  zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak uchwała RPN 
6. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach 
dot. montażu progów zwalniających we wsi Barzyna, na odcinku od domu nr 14 do domu nr 20  11.06.2019 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak uchwała RPN 
5. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach 
dot. ujęcia w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni na drodze powiatowej DP 1332 O i 1349 O
w miejscowości Fałkowice, na odcinku Fałkowice - Domaradz
i Fałkowice - Lubnów
04.04.2019 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak uchwała RPN 
4. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
dot. wykonania nowej nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej nr 1125O o przebiegu Pielgrzymowice - Namysłów  29.03.2019 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak uchwała RPN 
3. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
dot. ujęcia w planach inwestycyjnych wymiany nawierzchni drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Starościn przez Pieczyska, Zbica do miejscowości Osiek Duży  30.01.2019 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak uchwała RPN 
2. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
dot. generalnego remontu drogi powiatowej 1199O w miejscowości Siemysłów  17.01.2019 r. zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

uchwała RPN 

1. wyłączenie jawności
w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy
o petycjach
dot. remontu drogi powiatowej biegnącej przez miejscowość Żaba do Miodar 09.01.2019 r.  zgodnie z art.. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

uchwała RPN 

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14049527
w tym miesiącu: 92075
dzisiaj: 5633

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1