Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2019 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
10.12.2019r.

27.12.2019r.
godz. 14:00

Dostawa środków czystości do Starostwa Powiatowego w Namysłowie
01.02.2019r. 18.02.2019r.
godz. 15:00

Ułożenie kostki brukowej na terenie Domu Pomocy Społecznej „Promyk” w Kamiennej.

02.08.2019r. 12.08.2019r.
do godz. 10:00

Zagospodarowanie zieleni – nasadzenia – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”:
1. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie - Zagospodarowanie zieleni - nasadzenia.
2. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie - Zagospodarowanie zieleni - nasadzenia.

06.08.2019r.

14.08.2019r.
do godz. 10:00

Wykonanie monitoringu obiektu – I LO i ZSR w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa Otwartych Stref Aktywności wariant podstawowy 2 obiekty”:
1. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie – Monitoring obiektu.
2. Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA) przy Zespole Szkół Rolniczych w Namysłowie - Monitoring obiektu.

07.08.2019r. 16.08.2019r.
do godz. 10:00
Wykonanie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku związanego z termomodernizacją budynku przy Pl. Wolności 1
w Namysłowie:
1) Audytu energetycznego.
2) Studium Wykonalności Inwestycji.
08.08.2019r. 23.08.2019r.
do godz. 10:00
Wykonanie pokrycia dachu płaskiego na budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Mickiewicza 14 w Namysłowie.
Wersja XML