• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uchwały Zarządu Powiatu kadencja 2018 r. - 2023 r.

Uchwały Zarządu Powiatu Namysłowskiego
L.p. Nr z dnia w sprawie / o
110 34/110/2019 02 października 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
109 33/109/2019 02 października 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
108 33/108/2019 02 października 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
107 33/107/2019 02 października 2019 r. ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia II (drugiego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
106 32/106/2019 23 września 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok.
105 32/105/2019 23 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
104 32/104/2019 23 września 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
103 32/103/2019 23 września 2019 r. zaopiniowania projektu " Programu Ochrony Środowiska na lata 2020-2023"
102 31/102/2019 16 września 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.
101 31/101/2019 16 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2019r.
100 31/100/2019 16 września 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
99 31/99/2019 16 września 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
98 31/98/2019 16 września 2019 r.

poparcia inicjatywy dotyczącej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z drogami powiatowymi nr 1136 O i 1131 O w m. Domaszowice

97 31/97/2019 16 września 2019 r.

wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 2097 O ul. Grunwaldzka, 2121 O ul. Waryńskiego, 2124 O ul. Mickiewicza  i 2127 O ul. Moniuszki w Kluczborku

96 31/96/2019 16 września 2019 r.

wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 1315 O Wędrynia – Gronowice i 1317 O Kuniów – Szumirad zlokalizowanych na terenie gminy Lasowice Wielkie wydania opinii o pozbawieniu kategorii dróg powiatowych nr: 1315 O Wędrynia – Gronowice i 1317 O Kuniów – Szumirad zlokalizowanych na terenie gminy Lasowice Wielkie

95 29/95/2019 30 sierpnia 2019 r. zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
94 29/94/2019 30 sierpnia 2019 r. przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu
za pierwsze półrocze 2019 roku
93 29/93/2019 30 sierpnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
92 29/92/2019 30 sierpnia 2019 r.  zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
91 28/91/2019 20 sierpnia 2019 r. zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 r.
90 28/90/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r. 
89 28/89/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 r.
88 28/88/2019 20 sierpnia 2019 r. zmian do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej "Promyk" w Kamiennej 
87 28/87/2019 20 sierpnia 2019 r. udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Namysłowskiego o uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i decyzji administracyjnych dotyczących wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie” 
86 27/86/2019 12 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2019 r. 
85 27/85/2019 12 sierpnia 2019 r. zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 r.
84 26/84/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 

83 26/83/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy
ogólnej w 2019 roku

82 26/82/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku 

81 26/81/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku

80 26/80/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

79 26/79/2019 01 sierpnia 2019 r.

w sprawie wydania opinii o pozbawieniu części dróg nr: 1592 D (działki nr: 181 obręb Brzezimierz i 122 obręb Polwica) i 1595 D (działki nr: 375/1, 371/2 obręb Domaniówi 89/2 obręb Kuchary) na terenie Gminy Domaniów, kategorii drogi powiatowej 

78 25/78/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
77 25/77/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2019 roku
76 25/76/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
74 25/74/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego nieruchomości stanowiące własność Powiatu Namysłowskiego przeznaczone do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Namysłów
73 25/73/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, nieruchomości rolnych położonych w Namysłowie
72 25/72/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia I (pierwszego) publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę, na okres do trzech lat, budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4
71 25/71/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie prowadzenia wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przez Dom Pomocy Społecznej ’’Promyk” w Kamiennej
70 25/70/2019 09 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie
69 23/69/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej    w 2019 roku 
68 23/68/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
67 23/67/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Namysłowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
66 23/66/2019 18 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości – budynku prosektorium położonego w Namysłowie przy ul. Oleśnickiej 4 przeznaczonego do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat
65 22/65/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
64 22/64/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
63 22/63/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku
62 22/62/2019 07 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej uprawnień w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych w 2019 roku
61 20/61/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 
60 20/60/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
59 20/59/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy celowej
w 2019 roku 
58 20/58/2019 20 maja 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
57 19/57/2019 8 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia i przedstawienia Raportu o stanie Powiatu Namysłowskiego za 2018 rok 
56 18/56/2019 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Powiatu Namysłowskiego za 2018 rok 
55 17/55/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
54 17/54/2019 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku
53 16/53/2019 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku
52 13/52/2019 27 marca 2019r.

w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku

51 13/51/2019  27 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
50 12/50/2019 18 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok 
49 12/49/2019 18 marca 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
48 12/48/2019 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie za kształcenie nauczycieli oraz, specjalności i form kształcenia prowadzonych przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych w roku 2019
47 11/47/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
46 11/46/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Namysłowskim do zaciągania zobowiązań 
45 11/45/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
44 11/44/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
43 11/43/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Domu Dziecka w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
42 11/42/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
41 11/41/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
40 11/40/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
39 11/39/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
38 11/38/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań
37 11/37/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych w Namysłowie do zaciągania  zobowiązań
36 11/36/2019 12 marca 2019 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
w Namysłowie do zaciągania zobowiązań 
35 11/35/2019 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej
w 2019 roku
34 11/34/2019 12 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu   
33 11/33/2019 12 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie 
32 11/32/2019 12 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Namysłowie 
31 10/31/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
30 10/30/2019 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2019 roku  
29 10/29/2019 27 lutego 2019 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
28 9/28/2019 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia XI (jedenastych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
27 9/27/2019 18 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VIII (ósmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Gałczyńskiego  
26 9/26/2019 18 lutego 2019 r.  w sprawie ogłoszenia, organizacji i przeprowadzenia VII (siódmych) publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza 
25 8/25/2019 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok  
24 8/24/2019 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2019 roku 
23 7/23/2019 23 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Bartoszowi Medykowi – Dyrektorowi Zespołu Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 Roku w Namysłowie  
22 6/22/2019 14 stycznia 2019 r.  w sprawie uchwalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok  
21 6/21/2019 14 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Pietroszkowi - Dyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie  
20 6/20/2019  14 stycznia 2019 r.  w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg  
19 5/19/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
18 5/18/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
17 5/17/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
16 5/16/2018 28 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
15 4/15/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
14 4/14/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
13 4/13/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej i celowej w 2018 roku 
12 4/12/2018 19 grudnia 2018 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zatrudniania osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinnym domu dziecka i rodzinie zastępczej zawodowej lub niezawodowej  
11 4/11/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 79/289/2016 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Namysłowskiego na lata 2016 – 2019  
10 4/10/2018 19 grudnia 2018 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia VI (szóstych), VII (siódmych) i X (dziesiątych), publicznych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości (działek budowlanych – budownictwo jednorodzinne) położonych w Namysłowie przy ul. Miłosza i ul. Gałczyńskiego 
9 3/9/2018 12 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
8 2/8/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok  
7 2/7/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
6 2/6/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmniejszeniem rezerwy ogólnej w 2018 roku  
5 2/5/2018 06 grudnia 2018 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Dziennego Domu Senior + w Namysłowie  
4 1/4/2018 28 listopada 2018 r.  sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok   
3 1/3/2018 28 listopada 2018 r.  w sprawie zmian w budżecie w związku ze zmianą planu wydatków w 2018 roku  
2 1/2/2018 28 listopada 2018 r.  w sprawie zmian budżetu w związku ze zmianą kwot dotacji w 2018 roku  
1 1/1/2018 28 listopada 2018 r.  udzielenia upoważnienia dla Starosty Powiatu Namysłowskiego do dokonywania czynności prawno – administracyjnych związanych z zarządem dróg  
Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13891763
w tym miesiącu: 144913
dzisiaj: 5149