Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy leków różnych (III).

Pliki do pobrania:

PDF1. Ogłoczenie o zamówieniu - Leki różne (III).pdf

ZIP2. SIWZ - Leki różne (III).zip

PDF3. Zmiana 1 - Leki różne (III).pdf

DOC4. 10 Załacznik nr 2 Projekt umowy po Zmianie_1.doc

PDF5. Informacja z otwarcia ofert - Leki różne (III).pdf

PDF6. Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w cz. 1,2, 5 i 6 oraz unieważnieniu postępowania w części 3 i 4 - Leki różne (III).pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy leków różnych (III).pdf
 

Wersja XML