Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawy płynów infuzyjnych

Pliki do pobrania:

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy płynów infuzyjnych.pdf

ZIPSIWZ wraz z załącznikami - Dostawy płynów infuzyjnych.zip

PDF3. Zmiana 1 - Dostawy płynów infuzyjnych.pdf

XLS4. 06 Załącznik nr 1.4 Formularz cenowy - Część 3 po Zmianie_1.xls

DOC5. 08 Załacznik nr 2 Projekt umowy po Zmianie_1.doc

PDF6. Informacja z otwarcia ofert - Dostawy płynów infuzyjnych.pdf

PDF7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawy płynów infuzyjnych.pdf

PDF8. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy płynów infuzyjnych.pdf
 

Wersja XML