Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Redaktorzy biuletynu

 1. Maria Adamczyk
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Naczelnik Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu
  • Telefon: 77/4103 695 wew.209
  • Fax: 77/4103 695 wew.212
 2. Agnieszka Adamiak
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa
  • Telefon: 77 4103 695
  • Fax: 77 4103 922
 3. Marta Adamiec
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Inspektor ds. Zarządu Powiatu i spraw administracyjno - gospodarczych
  • Telefon: 774103 695 wew. 117
  • Fax: 774103 922
 4. Tomasz Czuczwara
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Inspektor ds. Ewidencji Gruntów i Budynków
  • Telefon: 77/4103 695 wew.153
  • Fax: 77/4103 922
 5. Monika Duraj
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu
  • Telefon: 77/4103 695 wew.117
  • Fax: 77/4103 922
 6. Paweł Gorczyński
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Referent ds. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
  • Telefon: 77/4103 695 wew.223
  • Fax: 77/4103 922
 7. Barbara Jarmuszewska
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
  • Telefon: 77 4103 695
  • Fax: 77 4103 922
 8. Anna Kochmańska-Grzegorczyk
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Inspektor ds. Zamówień Publicznych
  • Telefon: 77/4103 695 wew.210
  • Fax: 77/4103 695 wew.212
 9. Marcin Kompała
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Inspektor ds. Ochrony Środowiska
  • Telefon: 77/4103 695 wew.128
  • Fax: 77/4103 922
 10. Magdalena Koper
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa
  • Telefon: 77/4103 695 wew.109
  • Fax: 77/4103 922
 11. Robert Kupniewski
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Informatyk Wydziału Organizacyjnego
  • Telefon: 77/4103 695 wew. 205
  • Fax: 77/4103 922
 12. Anna Pacyniak
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Inspektor ds. Kadr
  • Telefon: 77/4103 695 wew.118
  • Fax: 77/4103 922
 13. Bartosz Podgórski
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Informatyk Wydziału Organizacyjnego
  • Telefon: 77 4103 695 wew. 205
 14. Agnieszka Podyma
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Podinspektor Wydziału Architektury i Budownictwa
  • Telefon: 77/4103 695 wew.110
  • Fax: 77/4103 922
 15. Wioletta Socha-Kompała
  • Instytucja: Starostwo Powiatowe w Namysłowie
  • Stanowisko: Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu
  • Telefon: 77/4103 695 wew.206
  • Fax: 77/4103 922
 16. Łukasz Stefan
  • Instytucja: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  • Stanowisko: Starszy specjalista ds. świadczeń pieniężnych
  • Telefon: 77/4105 193 wew. 163
  • Fax: 77/4105 193
 17. Ewa Zamorowska
  • Instytucja: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w powiecie namysłowskim
  • Stanowisko: Inspektor ds. administracyjnych
  • Telefon: 77 419 39 62
  • Fax: 77 419 39 62
Wersja XML