Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe Kierowników Jednostek Organizacyjnych złożone w roku 2018

1. PDFJański Maciej.pdf

2. PDFJuzak Zbigniew.pdf

3. PDFKaczorowska Małgorzata.pdf

4. PDFKalis Ryszard.pdf

5. PDFLetka Zdzisława.pdf

6. PDFMedyk Bartosz.pdf

7. PDFPietroszek Jacek.pdf

8. PDFSurmacz Wojciech- korekta.pdf

9. PDFSurmacz Wojciech.pdf

10. PDFSurmańska Dorota.pdf

11. PDFŻywina Renata.pdf

12. PDFKaczorowska Małgorzata - złożone w związku z rozwiązaniem stosunku pracy 31.08.2018 r..pdf

13. PDFChmura Joanna - złożone w związku z podjęciem zatrudnienia na stanowisku kier. jedn.org. powiatu.pdf

Wersja XML