Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wsparcie dla lokalnego sektora MŚP

Wsparcie dla lokalnego sektora MŚP
 

Jednym z zadań Wydziału Promocji i Rozwoju, Starostwa Powiatowego w Namysłowie jest koordynacja oraz monitorowanie dostępnych funduszy strukturalnych, jak również programów pomocowych z zakresu wsparcia dla sektora małych  i średnich przedsiębiorstw.

W związku z możliwością pozyskiwania tych środków pracownicy Wydziału pragną na bieżąco przekazywać zainteresowanym przedsiębiorcom informacje o dostępnych środkach zewnętrznych.

Małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowane otrzymywaniem w/w informacji proszone są o przesłanie na adres

e- mail:  ,

e-mail:

lub
na numer faksu: +48 77/4103-922

swoich danych tele-adresowych:

a) nazwy firmy,
b) osoby do kontaktu,
c) numeru telefonu,
d) faksu,
e) adresu e- mail
f) profilu działalności firmy.

W tytule prosimy umieścić nazwę: FUNDUSZE.

Informacje do zainteresowanych będą przesyłane pocztą elektroniczną lub faksem

Wersja XML