Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady funkcjonowania PINB

Zasady funkcjonowania i tryb działania podmiotu

Kontrole budów, obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymania
przeprowadzają
pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
W zależności od wyników kontroli
Powiatowy Inspektor na podstawie obowiązujących przepisów,
w imieniu własnym, podejmuje stosowne decyzje.

Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy.
Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane są w 100% z dotacji otrzymanej od Wojewody.

Podstawowym zadaniem organu
jest kontrola przestrzegania przepisów Prawa budowlanego.
W przypadku ich naruszenia wszczynanie postępowania administracyjnego
 i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

wydane są odpowiednie decyzje
 (np. umorzenie postępowania bądź nakazanie czynności wynikających z przepisów Prawa budowlanego itp.).
Decyzje mogą być poprzedzone uprzednim wydaniem postanowień
(np. o wstrzymaniu dalszego wykonywania robót, nakazujące dostarczenie ocen bądź ekspertyz itp.)

Wersja XML