• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady funkcjonowania PINB

Zasady funkcjonowania i tryb działania podmiotu

Kontrole budów, obiektów budowlanych w zakresie ich utrzymania
przeprowadzają
pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
W zależności od wyników kontroli
Powiatowy Inspektor na podstawie obowiązujących przepisów,
w imieniu własnym, podejmuje stosowne decyzje.

Sprawy finansowe prowadzi Główny Księgowy.
Koszty funkcjonowania jednostki pokrywane są w 100% z dotacji otrzymanej od Wojewody.

Podstawowym zadaniem organu
jest kontrola przestrzegania przepisów Prawa budowlanego.
W przypadku ich naruszenia wszczynanie postępowania administracyjnego
 i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego

wydane są odpowiednie decyzje
 (np. umorzenie postępowania bądź nakazanie czynności wynikających z przepisów Prawa budowlanego itp.).
Decyzje mogą być poprzedzone uprzednim wydaniem postanowień
(np. o wstrzymaniu dalszego wykonywania robót, nakazujące dostarczenie ocen bądź ekspertyz itp.)

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13891607
w tym miesiącu: 144757
dzisiaj: 4993