Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw PINB

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Pisemne skargi i interwencje obywateli
przyjmowane są
 codziennie w godzinach urzędowania ( 8.00 - 14.30).
 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w sprawie skarg i wniosków
przyjmuje interesantów we wtorki i piątki
w godzinach 7.30 - 14.00,
a ponadto i w inne dni w przypadku jego bytności w biurze.

Wersja XML