Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości – gruntów rolnych położonych w Wilkowie przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres jednego roku.

 ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 18 sierpnia 2017 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie na okres 21 dni tj do dnia 08.09.2017 r. zamieszczony został wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy.

 

Przedmiotem dzierżawy jest kompleks dwóch działek rolnych.
Działki o nr ewid.: 945/5 i 945/6 k.m. 2, KW OP1U/00058617/9.
Powierzchnia łączna – 16,2539 ha
Nieruchomości rolne położone w Wilkowie przy drodze wojewódzkiej nr 451 (po prawej stronie trasy Namysłów – Wrocław), dojazd dogodny od drogi wojewódzkiej.
W skład działki nr 945/5 wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIVb o pow. 4,8301 ha,

- grunty orne RV    o pow. 1,5159 ha,

- grunty orne RVI   o pow. 0,2864 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 5,6450 ha,

W skład działki nr 945/6 wchodzą następujące grunty:

- grunty orne RIIIb o pow. 3,7369 ha,

- grunty orne RIVa o pow. 0,2396 ha,

Nieruchomości stanowią jednorodny grunt orny uprawiany rolniczo.

Nieruchomości nie są obarczone żadnymi zobowiązaniami.

Właścicielem nieruchomości jest Powiat Namysłowski.

W miejscowym planie zagospodarowania oznaczone symbolem R –tereny użytków rolnych. Działki wydzierżawiane będą na okres jednego roku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej.

Czynsz dzierżawny - 20.080,07 zł (wartość czynszu bez uwzględnienia podatku rolnego, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie). Czynsz dzierżawny za I półrocze jest płatny w terminie do 30 listopada 50 %, a za II półrocze w terminie do 31 marca 50 %.
Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych roku poprzedniego, ogłaszany przez Prezesa GUS.

 

Pliki do pobrania:

1. PDFUchwała ZP Nr 101-376-2017 z dnia 07.08.2017 r. wraz z załącznikiem.pdf
 

Wersja XML