Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości - urządzone pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczone do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Powiatu Namysłowskiego informuje, że w dniu 09.08.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Namysłowie  zamieszczony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.

 

Przedmiotem dzierżawy jest urządzone stoisko obsługi klienta z zapleczem socjalnym oraz oddzielne zaplecze sanitarne położone na drugim piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie (Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów).
Urządzone pomieszczenie mieści się w budynku położonym na działkach o nr ewid.: 1060/1, k.m. 8, o pow. 0,0032 ha, 1061/2, k.m. 8, o pow. 0,2367 ha, 1062/1, k.m. 8, o pow. 0,0262 ha, KW-OP1U/00019378/6  i OP1U/00070753/4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą bez obciążeń.
Instalacje: woda, kanalizacja, energia elektryczna, ciepłociąg, dojazd dogodny, miejsca parkingowe w pobliżu.

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów nieruchomość, w której znajduje się urządzone stoisko przeznaczona jest pod usługi oznaczone symbolem „U”.

Lokal będzie wydzierżawiony na okres do 3 lat począwszy od 15.09.2017 r.
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług reklamowo-poligraficznych w godzinach urzędowania Starostwa Powiatowego.

 

Wartość miesięcznego czynszu dzierżawnego, bez uwzględnienia podatku od nieruchomości, który ponosić będzie przyszły dzierżawca we własnym zakresie - 194,00 netto.

 

Zarząd Powiatu Namysłowskiego

 

Pliki do pobrania:

1. PDFUchwała ZP Nr 98-366-2017.pdf
 

Wersja XML