Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prowadzone rejestry PINB

Prowadzone rejestry

Aktualnie prowadzone są rejestry:

1) Wpływającej korespondencji,
2) Rejestr wydanych przez organ administracji architektoniczno-budowlanej
pozwoleń na budowę i użytkowanie oraz postanowień,
3) Rejestr zgłoszeń,
4) Rejestr spraw w zakresie:
a) Utrzymania budynków,
b) Kontroli budynków,
c) Samowóll budowlanych,
d) Wydanych pozwoleń na użytkowanie,
e) Rozpoczynanych i zakończonych budów.
 

Jednostka prowadzi archiwum zakładowe.

Wersja XML