Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestry, ewidencje i archiwa I LO

Rejestry, ewidencje archiwa

Rejestry prowadzone przez sekretariat szkoły:
·Ewidencja uczniów,
·Ewidencja absolwentów,
·Rejestr wydanych świadectw i legitymacji,
·Rejestr wydanych zaświadczeń,
·Rejestr zwolnień z wychowania fizycznego.


Zasoby przechowywane w archiwum:
·Dzienniki lekcyjne,
·Arkusze ocen,
·Protokoły egzaminu dojrzałości,
·Arkusze organizacyjne i plany pracy placówki.

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14100945
w tym miesiącu: 143493
dzisiaj: 419

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1