• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statut I LO

Statut placówki

Statut I Liceum Ogólnokształcącego jest podstawowym dokumentem regulującym i normującym zasady oraz organizację szkoły. Statut ma charakter dokumentu otwartego, do którego wprowadzone będą poprawki i uzupełnienia w formie aneksu, wynikające ze zmian warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz przepisów oświatowych. Wszystkie dokumenty regulujące, które będą funkcjonowały w I Liceum Ogólnokształcącym spełniać będą funkcje pomocnicze
i nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
 

W opracowaniu Statutu uwzględniono następujące dokumenty:


·Ustawa z dn. 7 września 1991r. – o Systemie Oświaty,
·Ustawa z dnia 16 stycznia 1987r. – „ Karta Nauczyciela”,
·Kodeks pracy i kodeks postępowania administracyjnego,
·Rozporządzenie MEN z 21 marca 2001r.(Dz.U.29 z 2001r.) w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

Pełna treść Statutu została umieszczona w załączniku.

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13891965
w tym miesiącu: 145115
dzisiaj: 5351