Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Struktura organizacyjna I LO

Struktura organizacyjna I LO

Podstawa prawna działania:

I LO w Namysłowie jest publiczną jednostką oświatową.
Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Namysłowie.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.
I LO zorganizowane jest zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Powiatu Regulaminem Organizacyjnym.

W roku szkolnym 2004/2005 do I LO uczęszcza 460 uczniów zorganizowanych w 17 oddziałach klasowych.

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14101090
w tym miesiącu: 143638
dzisiaj: 564

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1