Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

I Liceum Ogólnokształcące

Informacje o jednostce

I Liceum Ogólnokształcące
ul. Mickiewicza 12
46-100 Namysłów

Kontakt telefoniczny:
 +48 77/ 4107-060 - sekretariat LO

fax: (+48 77) 4 10-70-60

e- mail:
 

www:
www.lonamyslow.pl


Dyrektor: Wojciech Surmacz

Wicedyrektor: Anna Kubiak-Łopion

Główny księgowy: Sylwia Falkowska


 

Przyjmowanie i załatwianie spraw:
* sekretariat szkoły - czynny w godz. 8 - 15
* dyrektor - przyjmuje codziennie w godz. 12 - 14
* wicedyrektor - przyjmuje codziennie w godz. od 8 - 15

Zamówienia publiczne:
Wszystkie zamówienia publiczne w imieniu I LO prowadzi wyspecjalizowana komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Wersja XML