Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz regulaminów ZSR

Wykaz regulaminów

W Zespole Szkół Rolniczym funkcjonują i obowiązują następujące regulaminy:

1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).
2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
3. Regulamin wynagradzania nauczycieli.
4. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
5. Regulamin premiowania pracowników niepedagogicznych.
6. Regulamin kontroli wewnętrznej.
7. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8. Regulamin Rady Rodziców.
9. Regulamin Uczniowski.
10. Regulamin dyżurów nauczycieli.
11. Regulamin pracy.
12. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad ewakuacji ludzi.
13. Instrukcje: obiegu dokumentów, finansowo - księgowe i kancelaryjne.

Oryginały wymienionych regulaminów i instrukcji dostępne są w sekretariacie ZSR.

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14096595
w tym miesiącu: 139143
dzisiaj: 2023

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1