• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zadania Wydziału Promocji i Rozwoju

Zadania wydziału

W zakresie  Koordynacji Projektów :

1. Praca nad wnioskami o dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, a w
tym:
a) wyszukiwanie i dopasowywanie odpowiednich wniosków na potrzeby powiatu
b) wypełnianie wniosków praca koncepcyjna
c) udział oraz monitorowanie realizacji sfinansowanych wniosków.
2. Promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za
granicą.
3. Współudział w działaniach Lokalnego Punktu Informacyjnego w Namysłowie
4. Działalność promocyjna powiatu i starostwa:
a) kontakt z agencjami reklamowymi oraz firmami internetowymi
b) przygotowanie materiałów promocyjnych
5. Kreowanie pozytywnego wizerunku starostwa oraz powiatu.
6. Monitorowanie mediów i witryn internetowych, instytucji związanych z wdrażaniem
funduszy strukturalnych.
7. Przygotowanie i obsługa szkoleń, imprez oraz uroczystości organizowanych przez powiat.
8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
9. Opracowanie bazy danych dotyczących możliwości pozyskiwania środków finansowych
dla MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw).
10. Organizowanie spotkań (szkolenia, konferencje).
11. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji powiatu.
12. Współudział przy aktualizacji strategii powiatu oraz czuwanie nad wdrażaniem zadań z niej wynikających.

W zakresie  Koordynacji Projektów i Promocji :

1.Monitorowanie programów pomocowych i inicjatyw wspólnotowych Unii Europejskiej dla określenia możliwości pozyskania wsparcia i uczestnictwa; wyszukiwanie i dopasowanie odpowiednich wniosków na potrzeby powiatu
a) wypełnianie wniosków - praca koncepcyjna
b) udział oraz monitorowanie realizacji sfinansowanych wniosków
2.Działania na rzecz ożywienia gospodarczego:
a) organizowanie cyklicznych spotkań, wykładów, szkoleń
b) pomoc merytoryczna
c) pomoc w nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą i organizacjami za granicą
d) współorganizowanie wymiany młodzieży
3.Monitorowanie procesu integracyjnego pod kątem wymagań i szans dla powiatu:
nawiązanie kontaktów z instytucjami oraz osobami związanymi z Unią Europejską
4.Przygotowywanie oraz aktualizacja informacji dot. działalności Wydziału na stronach internetowych powiatu.
5. Koordynacja współpracy zagranicznej powiatu.
6.Udział w działaniach promocyjnych powiatu.
7.Współudział przy aktualizacji strategii powiatu oraz czuwanie nad wdrażaniem zadań

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14049709
w tym miesiącu: 92257
dzisiaj: 5815

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1