Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje ogólne Zespół Szkół Rolniczych

Informacje o jednostce

Zespół Szkół Rolniczych
ul. K. Pułaskiego 3,
46-100 Namysłów

Kontakt telefoniczny 
+48 77/4100-432

Sekretariat ZS-RCKU
+48/ 774101-561 -

fax - (+48 77) 4 100-432

e-mail
 

Strona www
 www.zsr.namyslow.pl


Dyrektor:
 Jacek Pietroszek


Wicedyrektor ds. pedagogicznych:
Małgorzata Iwanyszczuk


Wicedyrektor ds. szkolnictwa zawodowego o kształcenia ustawicznego
Adam Hubicki

Główny księgowy
 Maria Kozłowska

Kierownik administracyjno - gospodarczy:
 Włodzimierz Sroga

Przyjmowanie i załatwianie spraw:
* sekretariat szkoły czynny w godz. 7.30 - 15.30.
* sekretariat uczniowski czynny codziennie w godz. 7.30 - 15.30.
* dyrektor ZSR - przyjmuje codziennie w godz. 12 - 15.30.

 

Zamówienia publiczne
Wszystkie zamówienia publiczne w imieniu ZSR prowadzi wyspecjalizowana komórka organizacyjna Starostwa Namysłowskiego.

Uchwałą Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2006 roku Zespół Szkół - Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nmaysłowie w dniu 1 września 2006 roku przekształca się w placówkę o nazwie ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH im. Tedusz Kościuszki w Namysłowie.
strona internetowawww.zsr.namyslow.pl

Również z dniem 1 września 2006 roku odłacza się z Zespółu Szkół - Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nmaysłowie placówkę o nazwie ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO w Namysłowie. Siedzibą placówki będzie budynek położony w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 3.
strona internetowa www.rcku.namyslow.pl

Wersja XML