• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz regulaminów ZSM

Wykaz regulaminów

W Zespole Szkół Mechanicznych funkcjonują i obowiązują następujące regulaminy:

 1. Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO).
 2. Regulamin Rady Pedagogicznej.
 3. Powiatowy regulamin wynagradzania nauczycieli.
 4. Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
 5. Regulamin kontroli wewnętrznej.
 6. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 7. Regulamin Rady Rodziców.
 8. Regulamin Uczniowski.
 9. Regulaminy korzystania z gabinetów, sal lekcyjnych i obiektów sportowych.
10. Regulamin dyżurów nauczycieli.
11. Regulamin organizacyjny placówki.
12. Regulamin pracy.
13. Instrukcja bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zasad ewakuacji ludzi.
14. Instrukcje: obiegu dokumentów, finansowo - ksiegowe i kancelaryjne.

Oryginały wymienionych regulaminów i instrukcji dostępne są w sekretariacje ZSM.

W załącznikach opublikowano regulaminy: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14045313
w tym miesiącu: 87861
dzisiaj: 1419

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1