Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kontrole zewnętrzne ZSS

Kontrole zewnętrzne

INSTYTUCJA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie


CEL KONTROLI
 Przegląd placówki przed rozpoczęciem roku szkolnego 2004/2005


WYNIK KONTROLI


Placówka przygotowana do rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005.
 Pomieszczenia szkolne uporządkowane, utrzymane czysto, otoczenie zadbane.

Wersja XML