• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek i budżet ZSS

Majątek i budżet ZSS

Majątek ZSS

Majątek jakim dysponuje Zespół Szkół Specjalnych jest własnością Starostwa Namysłowskiego. Jego ogólna wartość wg ewidencji księgowej wynosi na dzień 31 grudnia 2005r. 222.012.60 zł. brutto, umorzenie 99.779.19 zł. Netto 122.233.41 zł.

Na majątek ten składa się:
 
• Działka posesji szkoły o powierzchni 0,2050  ha
• Budynek główny szkoły.
• Podwórko szkolne z działką.
• Sprzęty i wyposażenie sal dydaktycznych i pracowni.
• Zbiory biblioteczne i multimedialne.

Budżet placówki na rok 2006

Na bieżący rok łączna kwota przyznanego budżetu wynosi – 1.044.929 zł. z tego:
• wynagrodzenia osobowe – 703.257 zł.
• dodatkowe wynagrodzenia roczne – 48.783 zł.
• składki na ubezpieczenia społeczne – 129.731 zł.
• składki na fundusz pracy – 17.499 zł.
• wynagrodzeni bezosobowe – 7.500 zł
• materiały i wyposażenia – 11.144 zł.
• energia – 27.465 zł.
• zakup pozostałych usług – 23.151 zł.
• usługi internetowe – 1.306 zł.
• podróże służbowe – 1.378 zł.
• różne opłaty i składki - 811 zł.
• odpisy na ZFŚS – 67.397 zł.
• zakup pomocy dydakt. – 1.159 zł
• zakup usług remontowych – 2.348 zł
• świadczenia na rzecz osób fiz. – 1.915 zł

Ponadto doraźnie wydzierżawiane są sale dydaktyczne. Uzyskane z powyższych dzierżaw dochody przekazywane są do Starostwa Powiatowego w Namysłowie.

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 13891753
w tym miesiącu: 144903
dzisiaj: 5139