Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizja i misja szkoły ZSS

Wizja i misja szkoły

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy liderem edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

MISJA SZKOŁY

„Nasza Szkoła przygotowuje
 dzieci i młodzież
 niepełnosprawną do życia
 w integracji ze społeczeństwem„

1. Wychowujemy pokolenie w poczuciu akceptacji,otwarte na potrzeby innych, aktywne i tolerancyjne.
2. Zatrudniamy nauczycieli, terapeutów i pozostały personel dla których podmiotowe traktowanie ucznia
jest priorytetowym zadaniem.
3. Stwarzamy warunki do aktywnej i twórczej pracy uczniów i nauczycieli.
4.Współpracujemy z władzami i instytucjami, zaprzyjaźnionymi placówkami i osobami prywatnymi.
5.Uczniowie są dla nas największą wartością – wspieramy ucznia i rodzinę.

DOCSylwetka absolwenta ZSS.doc

Wersja XML