Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Mechanicznych w Namysłowie przy ul. Pułaskiego 10, polegająca na utworzeniu nowych pracowni

Pliki do pobrania:

 1. PDFOgłoszenie o zamówieniu - Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych ZSM.pdf
 2. DOC01 Specyfikacja.doc
 3. DOC02 dodatek nr 1 Formularz oferty.doc
 4. DOC03 dodatek nr 1.1 Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
 5. DOC04 dodatek nr 1.2 Oświadczenie na temat zatrudnienia.doc
 6. DOC05 dodatek nr 1.4 Podwykonawcy.doc
 7. DOC06 dodatek nr 1.5 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
 8. DOC07 dodatek nr 1.9 Informacja o grupie kapitałowej.doc
 9. DOC08 dodatek nr 2 Projekt umowy.doc
 10. PDF09 dodatek nr 3 Przedmiar robót.pdf
 11. PDF10 dodatek nr 4 Pozwolenie na budowę.pdf
 12. PDF11 dodatek nr 5 Projekt budowlany.pdf
 13. PDF12 dodatek nr 6 STWiORB.pdf
 14. PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych ZSM.pdf
 15. PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówieniu -Przebudowa pomieszczeń warsztatów szkolnych ZSM.pdf
   
Wersja XML