Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie:
Joanna Niedźwiedź - Przewodnicząca,
Magdalena Adamska-Wiącek - Zastępca Przewodniczącej,
Ryszard Kalis - Sekretarz,
Krystyna Pacholik - Członek,
Maria Karaban - Członek.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Do zakresu działania powiatowej rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób nie-pełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Wersja XML