• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Namysłowie:
Katarzyna Kuśmierczyk - Przewodnicząca,
Maria Karaban - Zastępca Przewodniczącej,
Ryszard Kalis - Sekretarz,
Krystyna Pacholik - Członek,
Magdalena Adamska-Nieśpiałowska - Członek.

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Do zakresu działania powiatowej rady należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
a) integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
b) realizacji praw osób niepełnosprawnych;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób nie-pełnosprawnych;
3) ocena realizacji programów;
4) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14045295
w tym miesiącu: 87843
dzisiaj: 1401

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1