Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna

Majątek poradni

Majątek, jakim dysponuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Namysłowie jest własnością Starostwa Powiatowego w Namysłowie.
       
Jego ogólna wartość według ewidencji księgowej
wynosi na dzień 31.12.2003r. 575.619,96 zł,
w tym środki trwałe 440.298,22 zł
i wyposażenie 135.321,74 zł.

 

Na majątek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Namysłowie składa się:

- działka o powierzchni 0,0963 ha i ½ udziału w działce o powierzchni 0,0583 ha,
- budynek poradni o pow. użytkowej 632,01 m2 ,
- sprzęty i wyposażenie gabinetów do pracy diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej, rehabilitacyjnej, administracyjno-biurowej i ekonomicznej.

Wersja XML