• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2016 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
12.07.2016 r.

20.07.2016 r.

do godz.1000

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 dziedzictwo kulturowe
i kultura.
11.07.2016 r.

19.07.2016 r.

do godz.1000

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Powiatu Namysłowskiego”.

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14033657
w tym miesiącu: 76205
dzisiaj: 2037

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1