Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe 2016 r.

Data publikacji Termin składania ofert Zadanie
12.07.2016 r.

20.07.2016 r.

do godz.1000

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1 dziedzictwo kulturowe
i kultura.
11.07.2016 r.

19.07.2016 r.

do godz.1000

Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn.: „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Powiatu Namysłowskiego”.

 

Wersja XML