Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa

Jak załatwić -  Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
Dokumentacja medyczna i psychologiczna.

Forma załatwienia sprawy:
1. Terapia indywidualna i grupowa rodzin.
2. Terapia indywidualna i grupowa dzieci.
3. Diagnostyka, poradnictwo rodzinne i specjalistyczne.
4. Pomoc psychologiczna rodzinom adopcyjnym.

Czas załatwiania sprawy:
W zależności od indywidualnych potrzeb.

Inne informacje ważne dla interesantów:
1. Terapia rodzinna świadczona jest przez cały czas dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i ich opiekunów.
2. Indywidualna forma pomocy psychologicznej (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny).
 

Wersja XML