• TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategie i programy PCPR

Strategie i programy

„Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego
na lata 2016-
2023”

została przyjęta Uchwałą Nr XV/119/2012 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego na lata 2016-2023

PDFPowiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Namysłowskiego.pdf

 „Program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim
na lata 2016-
2023”

został przyjęty Uchwała Nr XVI/132/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023”

PDFProgram działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023 .pdf

"Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023 "

został przyjęty Uchwałą Nr XXV/179/2016 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.

PDFPowiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2016-2023.pdf

PDFProgram korekcyjno-edukacyjny na lata 2016-2023.pdf


 „Program rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020”

został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/284/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020.

PDFProgram Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2020.pdf

 

"Powiatowy program profilaktyczny w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023"

został przyjęty Uchwałą Nr XXXIX/285/2018 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie „Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Namysłowskim na lata 2018-2023.

PDFProgram działań profilaktycznych.pdf

 

Wersja XML

Starostwo Powiatowe w Namysłowie
ul. Plac Wolności 12a
46-100 Namysłów
tel. 77/4103 695
fax 77/4103 922
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 14068093
w tym miesiącu: 110641
dzisiaj: 4782

Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1