Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenia robót budowlanych podlegających obowiązkowi publikacji

Lp. Imię i nazwisko / Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
1. Władysław Duda Budynek mieszkalny, parterowy jednorodzinny ul. Główna 8, Woskowice Małe,
46-100 Namysłów
-  30.07.2015r.
2. Gmina Wilków Sieć kanalizacji deszczowej-osiedle mieszkaniowe 46-113 Wilków - 06.08.2015r.
3. Arkadiusz Kownacki Budynek mieszkalny jednorodzinny Wielołęka, 46-146 Domaszowice, dz. nr 80/1 - 10.08.2015r.
4. Marcin Samiec Budynek mieszkalny jednorodzinny, wolnostojący oraz WLZ energetyczne 46-100 Namysłów,
dz. nr 437/270
- 13.08.2015
5. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa nowego kolektora sanitarnego z rozbiórką istniejacego kolektora na odcinku SP_1-SP11 ul. Kraszewskiego-Reymonta, 46-100 Namysłów, dz nr. 126/2, 633, 632/4, 632/3, - 11.08.2015r.
6. Zbigniew Wierzbiński Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mikowice 17, 46-100 Namysłów,
dz. nr 218
- 24.08.2015r.
7. Bogusława Bednarz Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Okrzei,
46-100 Namysłów,
dz. nr 567/30
- 27.08.2015r.
8. Grzegorz Komarnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Wileńska, 46-100 Namysłów,
dz. nr 534/10
- 31.08.2015r.
9. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa kanałów sanitarnego i deszczowego z rozbiórką istniejącego kolektora ogólnospławnego ul. Wojska Polskiego, 46-100 Namysłów - 07.08.2015r.
10. Agnieszka i Marcin Kołodziej Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Nowe Smarchowice p. Zielony Dąb, dz. nr 165/6 - 07.09.2015r.
11. Andrzej Stodolka Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zawiść,
ul. Wołczyńska 13, 46-034 Pokój
- 11.09.2015r.
12. Bogumiła
i Marcin Lisek
Budowa domu jednorodzinnego NELA 46-100 Namysłów,
dz. nr 1279/22
- 17.09.2015r.
13. Dariusz Ruszczyński Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamienna, 46-100 Namysłów 17.09.2015r. -
14. Krystyna Koziara Przebudowa z rozbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Oławska 22, 46-100 Namysłów 02.10.2015r. -
15. Gmina Domaszowice Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z gm. Domaszowice do oczyszczalni ścieków w mieście Namysłów Rychnów dz. nr: 223,224,225,9/1,16, Kamienna dz. nr: 350,358,381,388,342, Namysłow dz. nr: 647,739,529,750,751,411 09.10.2015r. -
16. Alfred Kulej Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Żaba 29b,
46-100 Namysłów
- 05.10.2015r.
17. Żaneta Niewiadomska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Dąbrowa, dz. nr 415, 46-112 Świerczów 01.10.2015r. -
18. Marek Wolak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ligotka, dz. nr 49/1, 46-100 Namysłów 12.10.2015r. -
19. Andrzej Makowski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Barzyna, dz. nr 38, 46-100 Namysłów - 12.10.2015r.
20. Arkadiusz Mazur Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul.Brzeska 58A,
46-112 Świerczów
- 15.10.2015r.
21. Michał Szeliga Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 46-100 Namysłów,
dz. nr 437/300
- 19.10.2015r.
22. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa nowego kanału deszczowego w ramach zadania "Budowa nowych kanałów-sanitarnego i deszczowego z rozbiórką istniejącego kolektora ogólnosplawnego w ul. Wojska Polskiego w Namysłowie" ul. Wojska Polskiego, 46-100 Namysłow,
dz. nr 1073/6
- 26.10.2015r.
23. Mariusz Krzesiński Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamienna,
46-100 Namysłów
- 13.11.2015r.
24. Danuta i Krzysztof Hejna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Zieleniec, dz. nr 283/6, 46-034 Pokój 05.11.2015r. -
25. Maria i Krzysztof Pawlak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Fredry,
46-100 Namysłów,
dz. nr 437/278
- 08.12.2015r.
26. Tauron-Dystrybucja S.A, Oddział w Opolu Budowa sieci kablowej niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej ul. Wschodnia,
46-100 Namysłów
- 17.12.2015r.
27. Tauron-Dystrybucja S.A, Oddział w Opolu Budowa sieci kablowej niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej ul. Podleśna,
46-100 Namysłów
- 17.12.2015r.
28. Krystyna Koziara Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Oławska 22,
46-100 Namysłów
- 22.12.2015r.
29. Agnieszka i Wojciech Jakubik Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Mrożka,
46-100 Namysłów
- 18.01.2016r.
ROK 2016
1. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej Rychnów, dz. nr 16,196, 46-100 Namysłów - 15.02.2016r.
2. Gmina Domaszowice Budowa tranzytu ścieków sanitarnych z gm. Domaszowice do oczyszczalni ścieków w mieście Namysłów Rychnów dz. nr: 223,224,225,9/1,16, 13/2, Kamienna dz. nr: 350,358,381,388,584, Namysłow dz. nr: 647,739,529,750,751,411 - 19.02.2016r.
3. Maciej Korotarz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Grunwaldzka,
46-100 Namysłów
- 08.03.2016r.
4. Mariusz
Defort
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Smarchowice Wielkie, dz. nr 94/4,
46-100 Namysłów
05.04.2016r. -
5. Jan Pisula Nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Polna 1, Głuszyna, 46-100 Namysłów 25.04.2016r. -
6.

Marek Kulon,

Leszek Pabiniak

Budowa sieci osiedlowych, przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej Namysłów
ul. Podleśna
-

 

29.04.2016r.

 

7. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Namysłów

ul. Gałczyńskiego

- 04.05.2016r.
8. Zbigniew Kik, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELKOM" A.Małecki, N. Gabryś Sp.J Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV do złączy na dz. nr 654/8 i 654/11 w m. Świerczów, gm. Świerczów, w celu zasilenia budynków mieszkalnych 46-112 Świerczów,
dz.nr 722/7, 722/6, 654/12, 654/8
- 16.05.2016r.
9. Marek Łakomski Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 46-034 Zieleniec,
dz. nr 336/3
- 20.05.2016r.
10. Zbigniew Kik, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELKOM" A.Małecki, N. Gabryś Sp.J Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV do złączy na dz. nr 1283/9 w m. Namysłów, gm. Namysłów, w celu zasilenia trzech budynków zabudowanych szeregowo 46-100 Namysłów,
dz. nr 1283/9, 522/13, 522/1, 722/2, 525/2
- 20.05.2016r.
11. Damian Habrych Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego 46-113 Wilków,
ul. Długa

04.07.2016r.

decyzja uchylowa przez Wojewodę.

07.10.2016r.

zgłoszenie przyjęte przez Wojewodę

12. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Rozbudowa sieci wodociągowej Kamienna,
46-100 Namysłów
- 30.05.2016r.
13. Zbigniew Kik, Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "ELKOM" A.Małecki, N. Gabryś Sp.J Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV do złączy na dz. nr 1279/50,  w m. Namysłów, gm. Namysłów, w celu zasilenia domu jednorodzinnego 46-100 Namysłów
dz. nr: 1279/50, 1279/49, 1279/32, 1279/27, 1279/61
- 30.05.2016r.
14. Małgorzata Draguła Budowa sici wodociągowej i kanalizacyjnej Kamienna,
46-100 Namysłów
- 14.06.2016r.
15. Emil Kwaśnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzywa Góra
46-034 Pokój
- 30.06.2016r.
16. Mateusz Pękał Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Przeczów,
46-100 Namysłów
- 05.07.2016r.
17 Mateusz Wysocki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego i zbiornika bezodpływowego

Krasowice, 46-100 Namysłów

- 07.07.2016r.
18 Paweł Duda Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Woskowice Małe

46-100 Namysłów

- 14.07.2016r.
19 EKOWOD Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ligotka - 21.07.2016r.
20 Sławomir Dziedzic Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Kamienna, 46-100 Namysłów - 19.08.2016r.
21 Justyna i Piotr Adamiec Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Chabrowa,
46-113 Wilków
- 29.08.2016r.
22 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Mikowice,
46-100 Namysłów,
dz. nr 418, 419
- 29.08.2016r.
23 Władysław Ryszczyk Nadbudowa istniejacego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Grunwaldzka 44E
46-100 Namysłów

10.08.2016r

decyzja uchylona przez Wojewodę

26.09.2016r.

zgłoszenie przyjęte przez Wojewodę

24. Anna i Roman Frankiewicz Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ligotka,
46-100 Namysłów
- 09.09.2016r.
25. Krzysztof Brycki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Wojciechów,
46-113 Wilków
- 19.09.2016r.
26. Anna Jabłońska Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Ligota Książęca,
46-100 Namysłów
- 19.09.2016r.
27 Józef Cygan Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Domaszowice, ul. Polna

46-146 Domaszowice

Bez rozpoznania -
28 Jan i Joanna Pańczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Wilków

46-113 Wilków

- 20.10.2016r.
29 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV, rozbudowa istniejącej sieci nN 0,4 kV

Świerczów, ul. Brzeska

46-112 Świerczów

-

 

18.10.2016r.

30

Zakład      Wodociągów      i Usług Komunalnych  EKOWOD      Sp. z o.o.

Budowa rozdzielczej  sieci wodociągowej     i kanalizacji sanitarnej

46-100 Namysłów,

ul. Podleśna
dz. nr 681/1 i 190/1

- 28.10.2016
31 ZWiUK EKOWOD Sp.z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Smarchowice Wielkie - 28.11.2016
32 TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4KV

Kamienna
46-100 Namysłów

- 21.11.2016
33 Eugeniusz Defort budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Smarchowice Wielkie 46-100 Namysłów 14.11.2016 -
34 Anna Grognet-Suszniak Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

46-100 Namysłów,        ul. Grunwaldzka

- 12.12.2016
35

Milez Developer

ML Pabiniak

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłaczami 46-100 Namysłów - 27.12.2016r.
36 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV Michalice -


01.02.2017r.

 

37

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD       Sp. z o.o.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Wilków - 16.02.2017r.
Lp. Imię i nazwisko / Nazwa inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
ROK  2017
1

Alicja i Ryszrd Chodzińscy

Budynek mieszkalny  jednorodzinny   wraz  z instalacjami

Namysłów - 23.02.2017r.
2 Andrzej Stanek Budynek mieszkalny jednorodzinny Namysłów - 02.03.2017r.
3 Bożena Kubat Przebudowa z nadbudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego Smarchowice Wielkie, ul.Podleśna 7a - 27.03.2017r.
4 Z.W.iU.K. EKOWOD Sp. z o.o. Budowa kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Stanisława Lema - 07.04.2017r.
5 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Budowa sieci cieplnych wysokich parametrów oraz niskich parametrów DN65/50/40

Namysłow,

ul. Sejmowa i Kopernika

- 18.04.2017r.
6 Maciej Zysiak Budynek mieszkalny jednorodzinny Kamienna - 02.05.2017r.
7 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa linii kablowej 0,4 kV

Namysłów,

ul. Podleśna

- 02.05.2017r.
8 Jacek Kwaśniewski

Budynek mieszkalny jednorodzinny                

Namysłów,

ul. Szymborskiej

12.05.2017r. -
9 Z.W. i U.K. EKOWOD Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Pamięci Sybiraków - 08.05.2017r.
10 Z.W.i U.K. "EKOWOD" sp. z o.o. Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kowalowice - 29.05.2017r.
11 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa linii kablowej 0,4 kV Namysłów, ul. Reymonta - 30.05.2017r.
12 Kubat Irena Rozbudowa i przebudowa sieci  wod.-kan. Smarchowice Wielkie - 07.06.2017r.
13 Gmina Wilków Budowa sieci kanalizacji deszczowej Wilków - 19.07.2017r.
14 Danuta Gruszkiewicz Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Krzywa Góra    
15 EKOWOD Sp. z o.o. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Gałczyńskiego - 20.07.2017r.
16 Paweł Wyczałkowski Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego jednorodzinnego Namysłów, ul.Grunwaldzka 29a 28.08.2017r. -
17 Renata Stefaniak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Namysłów - 30.08.2017r.
18 Agata Machnik Budowa sieci wodociągowej Kamienna 04.09.2017r. -
19 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa sieci kablowej nN 0,4Kv wraz z wymianą instniejącego złącza kablowego oraz budową złącza kablowo-pomiarowego Kamienna - 27.09.2017r.
20 Bartosz Walczak budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Siemysłów - 19.09.2017r.
21 Agata Machnik Budowa sieci wodociągowej Kamienna - 05.10.2017r.
22 Z.W.i U.K. "EKOWOD" sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Zapolskiej - 26.10.2017r.
23 Marcin Gońda Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Namysłów, ul. Zapolskiej - 31.10.2017r.
24 Danuta Gruszkiewicz Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej Krzywa Góra - 03.11.2017
25 Aurelia Brzeźniak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Namysłów,

ul. Baczyńskiego

- 20.11.2017r.
26 Paweł Zdyb Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Niwki - 28.11.2017r.
27

Maciej Czyżowicz
Firma ,,DEWELO''

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przyłączy Kamienna - 08.12.2017r.
28 TAURON DYSTRYBUCJA S.A.      Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Kamienna - 13.12.2017r.
29 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu Budowa stacji transformatorowej kontenerowej typu MRWbpp 20/630 kV Świerczów, ul. Brzeska 19.01.2018r. -
30

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych

"EKOWOD" Sp. z o.o.

Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Smarchowice Wielkie przysiółek Bławaciska - 03.01.2018r.
ROK 2018
L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 Bogdan Kowalczyk Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego dwulokalowego

Namysłów,

ul. Gałczyńskiego

- 06.03.2018r.
2 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej Namysłów, ul. Brzeska -

15.03.2018r.

3 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej Michalice - 15.03.2018r.
4 Mariusz Kotulla Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Pokój, ul. Krótka - 09.04.2018r.
5 Tomasz Zioła Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mikowice - 13.04.2018r.
6 Pabiniak Leszek Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku wielorodzinnego Namysłów, ul. 1 Maja 22.05.2018r -
7 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa linii nN Idzikowice - 08.06.2018r.
8 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa stacji transformatorowej kontenerowej Świerczów, ul. Brzeska wycofano wniosek 24.05.2018r. -
9 Monika Gołębiowska Budowa sieci wodociągowej Namysłów, ul. Orzechowa -

04.06.2018r.

10 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa sieci 0,4 kV Przeczów 22.06.2018r. -
11 Pilarz Karolina Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Siemysłów - 21.05.2018r.
12 Wanda Przysiężna Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinego Wielołęka - 25.07.2018r.
13

Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu

budowa kablowej linii elektroenergetycznej Namysłów - 01.08.2018r.
14 Janusz Krupa budowa rozdzielczej sieci wodociągowej  i kanalizacji sanitarnej

Namysłów,

ul. Gałczyńskiego

- 24.07.2018r.
15 Agnieszka Koniecka Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Gręboszów - 16.08.2018r.
16 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa elektroenergetycznej sieci wraz z zabudową złącza Namysłów, ul. Szymborskiej 08.08.2018r. -
17 Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa elektroenergetycznej sieci wraz z zabudową złącza

Zieleniec

- 22.08.2018r.
18 Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych ,,EKOWOD'' Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Głuszyna - 28.08.2018r.
19 ZEC SP. z o.o. Budowa sieci cieplnej n/p do budynków mieszkalnych Namysłów, ul. Armii Krajowej i ul. Piastowska - 24.09.2018r.
20 Leszek Pabiniak, Marek Kulon Budowa kanalizacji deszczowej dla potrzeb budynku mieszkalnego wielorodzinnego Namysłów, ul. 1 Maja - 25.10.2018r.
21 Katarzyna Musztyfaga Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Mikowice 10.09.2018r. -
22 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa linii kablowej nN Smarchowice Wielkie - 25.09.2018r.
23 Jarosław Kiełtyka Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej Smarchowice Nowe - 24.09.2018r.
24 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Namysłów, ul. Zimowa - 24.10.2018r.
25 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa stacji transformatorowej kontenerowej Świerczów, ul. Brzeska 10.12.2018r. -
26 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Ligotka - 02.11.2018r.
27 Jan Kwaśnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Domaszowice,

ul. Kolejowa

03.12.2018r. -
28 Łukasz Nowak Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Siemysłów - 19.11.2018r.
29 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Kamienna - 29.11.2018r.
30 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci 0,4 kV Przeczów - 28.12.2018r.
31 Pabiniak Leszek, Pabiniak Michał Budowa sieci wodociągowej Namysłów, ul. Zapolskiej - 08.02.2019r.
ROK 2019
L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 Marta Gerus Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Wilków - 15.02.2019r.
2 Piotr Jedynak Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Kamienna - 20.02.2019r.
3 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci nN Namysłów - 25.03.2019r.
4 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Krogulna Budowa linii napowietrzno-kablowej nN Krogulna - 19.08.2019r.
5 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej Namysłów, ul. Podleśna - 06.03.2019r.
6 Waldemar Chmura Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ligotka - 21.03.2019r.
7 Tauron Dystrybucja S.A.

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej

Namysłów, ul. Zimowa - 17.04.2019r.
8 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej Namysłów, ul. Wiosenna - 17.04.2019r.
9 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, budowa oświetlenia Kamienna - 23.04.2019r.
10 Ekowod Sp. z o.o. Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Wilków - 25.04.2019r.
11 Gmina Namysłów Oświetlenie placu zabaw Namysłów, ul. Stawowa - 20.05.2019r.
12 Gmina Namysłów Oświetlenie Namysłów, ul. Baczyńskiego i Kilińskiego - 20.05.2019r.
13 Gmina Namysłów Oświetlenie drogowe Namysłów, ul. Kościuszki - 20.05.2019r.
14 Gmina Namysłów Oświetlenie drogowe Namysłów, ul. Reymonta-Oławska - 20.05.2019r.
15 Gmina Namysłów Oświetlenie drogowe Namysłów, ul. 1 Maja- Pamięci Sybiraków - 02.05.2019r.
16 Galasiński Krzysztof Rozbudowa budynku mieszkalnego o taras Fałkowice 60   17.05.2019r
17 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Rozbudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Namysłów, ul. Reymonta - 20.05.2019r.
18 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Ligotka - 12.06.2019r.
19 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśniania Namysłów, ul. Gałczyńskiego - 01.07.2019r.
20 Tauron Dystrybucja S.A. budowa sieci elektroenergetycznej nN Miejsce - 09.08.2019r.
21 Piotr Dymek budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Namysłów - 22.08.2019r.
22 Paweł Filarowski Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ligotka - 12.09.2019r.
23 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej n/c Namysłów, ul. Długa - 23.09.2019r.
24 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej ś/c Kamienna - 23.09.2019r.
25 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej n/c Namysłów, ul. Leśmiana - 23.09.2019r.
26 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej n/c Namysłów, ul. Braterska - 23.09.2019r.
27 Spór Sławomir Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Namysłów - 24.10.2019r.
28 Jacek Kwaśnicki Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzywa Góra 29.11.2019r. -
29 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV Przygorzele - 21.11.2019r.
30 PSG Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Namysłów, ul. Lechonia - 28.10.2019r.
31 PSG Sp. z o.o. Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączami Kamienna - 15.10.2019r.
32

PSG Sp. z o.o.

Tarnów

Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia Namysłów, ul. Baczyńskiego, ul. Braterska - 21.11.2019r.
33 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV - oświetlenie uliczne Woskowice Małe - 26.11.2019r.
34 Mieczysław Stecko Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Przeczów - 29.11.2019r.
35 Bartosz Makuch Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Ligotka - 06.12.2019r.
36 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Ligota Książęca - 12.12.2019r.
37 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Smarchowice Śląskie - 13.12.2019r.
38 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Smogorzów - 12.12.2019r.
39 Ideal Houses Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Kamienna - 06.12.2019r.
40 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenrgetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Ligota Książęca - Wszeradów - 16.12.2019r.
41 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenrgetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Kamienna - 17.12.2019r.
42 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenrgetycznej kablowej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie Minkowskie - 19.12.2019r.
ROK 2020
L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 Michał Kędzierski Budowa sieci kanalizacyjnej Pokój - 04.02.2020r.
2 Zakład Wodociagów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Namysłów - 05.02.2020r.
3 Maciej Szyporta Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Rychnów - 10.02.2020r.
4 Tauron Dystrybucja S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Namysłów - 13.02.2020r.
5 TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Opolu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Namysłów - 13.02.2020r.
6 Leszek Pabiniak, Władysław Pabiniak Budowa odcinków linii kablowych nN Namysłów - 19.02.2020r.
7 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia Namysłow, ul. Malinowa - 06.04.2020r.
8 TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Budowa kablowej sieci elektroenergetycznej nN Namysłów, ul. Gałczyńskiego, Miłosza, Różewicza - 11.03.2020r.
9 TAURON Dystrybucja S.A. Budowa eleketroenergetycznej sieci kablowej wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi Wilków - 20.03.2020r.
10 Płachetka Mirosław Budowa sieci wodociągowej Ligotka - 25.05.2020r.
11 Zakład Energetyki Cieplnej SP. z o.o. Rozbudowa sieci cieplnej wysokich parametrów Namysłów, ul.Reymonta - 12.05.2020r.
12 Kwaśnicki Jacek Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Krzywa Góra 29.06.2020r. -
13 Anna Chrzan-Serafin Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego Pokój, ul. Macieja Rataja - 24.07.2020r.
14 Tauron Dytrybucja.S.A. Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej Kamienna - 14.08.2020r.
15 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazu n/c 110PE do 10 kPa Namysłów, ul. Staromiejska - 25.08.2020r.
16 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie uliczne Woskowice Małe - 04.09.2020r.
17 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie uliczne Objazda - 14.09.2020r.
18 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV - oświetlenie uliczne Barzyna - 14.09.2020r.
19 PSG SP. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Budowa sieci gazowej śr/c Kamienna - 01.10.2020r.
20 PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Budowa sieci gazowej śr/c Ligotka - 01.10.2020r.
           
         

 

 

 

       
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ROK 2021

L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
18          
19          
20          
21          
22          
23          
24          
25          
26          
27          
28          
29          
30          
31          
32          
33          
34          
35          
36          
37          
38          
39          
40          
41    

 

   
42          
43          
44          
45          
46          
47          
48          
49          
50          
51          
52          
53          
54          
55          
56          
57          
58          
59          
60          
61        

 

62          
63          
64          
65          
66          
67          
68          
69          
70          
71          
72 Gmina Namysłów Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu użytkowym Namysłów, ul. Dworcowa - 23.12.2021r.
73 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z czterema przyłączami gazu średniego ciśnienia Jastrzębie, ul. Leśna 18.11.2021r. -
74          
75          
76          
77          
78          
79 Krystyna Gawryś Wewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Lubnów, ul. Wiejska 1A - 20.12.2021r.
80          
81          
82 Tauron Dystrybucja S.A Sieć kablowa elektroenergetyczna nN wraz ze złączami Wilków - 01.12.2021r.
83          
84 Gmina Namysłów Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV Namysłów    
85          
86          
87          
88          
89 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Budowa sieci gazowej n/c Namysłów, ul. Oławska - 17.01.2022r.
90 Henryk Langier Budowa instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwulokalowym Namysłów, ul. Grunwaldzka 14   17.12.2021r.
91          
92 Czesław Wilkowski Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej Łączany 32   21.12.2021r.
93 Patryk Lipiec Przebudowa dachu na budynku jednorodzinnym Ładza, ul. Reymonta 7 03.01.2022r. -
94          
95 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. Budowa sieci gazowej n/c wraz z przyłączem gazu Namysłów   04.01.2022r.
96 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. Budowa sieci gazowej  śr/c do 0,5 MPa Smarchowice Wielkie - 19.01.2022r.
97 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o Budowa sieci gazowej n/c do 2,5 kPa Namysłów, ul. Miłosza i ul. Różewicza - 29.12.2021r.
98 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o Budowa sieci gazowej n/c do 2,5 kPa Namysłów, ul. Gałczyńskiego i Różewicza - 29.12.2021r.
99          
100 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. Budowa sieci gazowej  śr/c do 0,5 MPa Wilków, ul. Brzozowa i Akacjowa - 31.12.2021r.
101 Janina Kosiedowska Budowa instalacji gazowej dla budynki mieszkalnego jednorodzinnego Jastrzębie, ul. Leśna 17 - 03.01.2022r.
102 Gmina Domaszowice Budowa sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających Domaszowice, ul. Poprzeczna i Łąkowa    
103 Polska Spółka Gazownictwa Sp.  z o.o. Budowa sieci gazowej  śr/c do 0,35 MPa Jastrzębie - 10.01.2022r.
104          
105 Gmina Domaszowice Budowa odwodnienia dróg gminnych Domaszowice    
106 Gmina Namysłów Budowa oświetleniowej sieci napowietrznej 0,4 kV Kowalowice, ul. Główna - 30.12.2021r.
107 Gmina Namysłów Budowa oświetleniowej linii kablowej 0,4 kV Kamienna - 30.12.2021r.
108 Jolanta Bryza Wykonanie wewnętrznej instalcji gazowej Namysłów, ul. Malinowa - 10.01.2022r.

ROK 2022

L.P. Imię i Nazwisko/ Nazwa  Inwestora Opis projektowanego obiektu Adres inwestycji Data wniesienia sprzeciwu Informacja o braku wniesienia sprzeciwu
1 PSG Sp. z o.o. Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia DN110 PE Namysłów, ul. Gałczyńskiego - 18.01.2022r.
2 PSG Sp. z o.o. Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia DN90 PE Namysłów, ul. Szymborskiej - 17.01.2022r.
3 Danuta Łukasiak

Budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej

Jastrzębie,

ul. Dworcowa 17

   
4 Ewelina Szymańska Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej Wilków, ul. Długa    
5 Artur Piasecki Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i rozdzielczej sieci wodociągowej Namysłów, ul. L. Staffa    
6 PSG Sp. z o.o. Budowa odcinka gazociągu niskiego ciśnienia Namysłów, ul. Grunwaldzka, ul. Kraszewskiego    
Wersja XML