Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Majątek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie wg stanu na dzień 30.06.2004 r.

1. Środki trwałe:
- wartość początkowa - 29.342,96 zł
- wartość umorzenia na dzień 31.12.2004 r. - 24.986,96 zł

2. Pozostałe środki trwałe:
- wartość początkowa – 31.465,81zł
- wartość umorzenia na dzień 31.12.2004 r. – 31.465,81 zł

3. Wartości niematerialne i prawne:
- wartość początkowa – 7.871,00 zł
- wartość umorzenia na dzień 31.12.2004 r. – 7.871,00 zł

Wersja XML