Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Podstawa prawna działania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Podstawa prawna działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

PCPR działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t. j. z 2013 r., poz. 595),
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. t.j. z 2013 r., poz. 182)
3) Statutu Powiatu Namysłowskiego;
4) Uchwały Nr IV/15/99 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 1 lutego 1999 r. o utworzeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
5) Regulaminu Organizacyjnego PCPR w Namysłowie.

Wersja XML