Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje Ogólne - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

pl. Wolności 1
46-100 Namysłów

adres do korespondencji:
pl. Wolności 12a
46-100 Namysłów

tel. +48 77/4105-193
fax: +48 77/4105-193
 e- mail:

Godziny pracy:
pon. - pt. – 7.30-15.30

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA URZĘDU (Aby przejść kliknij w poniższy link):
http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap/kupcatalog.return=true&catalog.page=opis_uslugi&catalog.do=pokazOpisUslugi&catalog.id=41288

DOCklauzula informacyjna - RODO.doc
 

Deklaracja dostępności
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Namysłowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.pcpr.namyslow.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Treści niedostępne

Pliki typu PDF, DOC, IMG, SCAN z racji swoich objętości - redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takiej formy publikacji.

Wyłączenia:

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego (Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie) pocztą na adres Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów lub drogą elektroniczną na adres e-mail pcprnamyslow@poczta.onet.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty Klawiszowe wspomagające:

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie, mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie, ul. Plac Wolności 12A, 46-100 Namysłów.  Jest ona dostosowana do obsługi osób z trudnościami w poruszaniu się. Do budynku można dojechać samodzielnie oraz środkami komunikacji publicznej. Przed budynkiem funkcjonuje parking na którym wyznaczone są osobne miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
Po drugiej stronie budynku od strony głównej wejścia znajduje się podjazd dla osób
z niepełnosprawnością ruchową. 

Drzwi wejściowe do siedziby są przystosowane na przejazd wózka inwalidzkiego.

Po wejściu do budynku znajduje się duży główny hall. Na wprost wejścia głównego jest Punkt Informacyjny, którego pracownik udzieli informacji związanych z pracą urzędu i wydziałów.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Korytarze budynku są wystarczająco szerokie co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się osobna toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie znajdują się na 3 kondygnacjach budynku Starostwa Powiatowego w Namysłowie, do których swobodny dostęp umożliwia winda o odpowiednich wymiarach zapewniających dostępność osób na wózku.

Do budynku jak i do wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym jak i przewodnikiem.

DOCDeklaracja dostępności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie.doc

Wersja XML